Jogszabályi háttér

Az építési szabályok alapszintű ismeretét sokan fontosnak tartják ahhoz, hogy családi házuk megtervezését ne csak külső szemlélőként figyelhessék. Nem reménytelen feladat belevágni a jogszabályok tanulmányozásába, akkor pedig mindenképp ajánlott, ha valaki kockás papírral saját maga kezdi a tervezgetést. Az alábbi cikkben a magyarországi építési szabályokat és annak hierarchiáját ismertetjük.

A hierarchiában legmagasabb szinten álló jogszabály az "épített környezet alakításáról és védelméről" szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (röviden: Építési törvény), mely az építési jogi alapkövetelményeket fekteti le. A konkrét tervezéshez kevésbé nyújt érdemi információkat, de ez a magyarországi építési szabályozás alapja.

A tervezés szempontjából a legfontosabb jogszabály, az építészmérnök tervezési "Biblia", "az országos településrendezési és építési követelményekről" szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (röviden OTÉK). E jogszabály ismerete elengedhetetlenül szükséges a tervezéshez.

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról "az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról" szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletből tájékozódhatunk.

Ezeken kívül több jogszabály rendelkezik az építés feltételeiről, de a fentiek ismerete is több mint elegendő egy építtető számára. E jogszabályok mellett a helyi viszonyokat helyi építési szabályzatok (HÉSZ), Budapesten a Kerületi Városrendezési Szabályzatok (KVSZ-ek) és Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT-k) szabályozzák. E jogszabályok után a helyi önkormányzatok építési osztályán lehet érdeklődni.

 hazkatalogus.hu